søndag 1. desember 2013

Nå tenner vi det første lys...

 1. søndag i advent.
Hvite lys
Hvite svibler
Røde tulipaner 
(jeg vet det er litt tidlig med rødt, 
men jeg fikk et rart innfall i butikken som jeg ikke kan forklare...) 
Lerkegreiner 
(jeg har gått litt berserk med dem i år) 
-Dronning Fjellrose-